Swap Bedeli Nedir?

Swap bedeli nedir? Sorusunun cevabı finansal piyasalar ile ilişkilidir. Finansal piyasalarda yapılan uzun vadeli yatırımlarda kullanılan bir ödeme şekli olan swap işlemi, bir bedel karşılığında yapılır. Swap bedeli, iki taraf arasında belirli bir döviz cinsi, faiz oranı ya da mal fiyatı gibi bir göstergenin takası için yapılan bir ödeme olarak tanımlanabilir.

Swap bedeli, yatırımcıların uzun vadeli yatırımlarının fiyat hareketlerinden dolayı oluşan risklerini minimize etmelerine ve portföylerini daha istikrarlı bir hale getirmelerine yardımcı olan modern bir finansal araçtır.

Swap bedeli, yatırımcılar arasında belirli bir döviz cinsi, faiz oranı ya da mal fiyatı gibi bir göstergenin gelecekteki fiyatını tahmin etmek için yapılan bir ödeme olarak bilinir. Bu enstrüman, yatırımcıların portföylerinde yer alan muhtelif yatırımlarının piyasalarda oluşacak beklenmedik fiyat hareketleri sebebiyle zarar görmesini engelleyerek oluşabilecek risklerin minimize edilmesine yardımcı olur. Swap bedelinin miktarı, tahmin edilen fiyat hareketlerine ve yatırımcıların risk tercihlerine göre değişim gösterir.

Swap Bedelinin Amacı Nedir?

Swap bedelinin amacı, portföy dengesi sağlanmasıdır. Uzun vadeli yatırımlar için kullanılır. Dünyadaki ani gelişmelerden ve değişimlerden olumsuz yönde etkilenmemek için kullanılır. Riskleri minimize etmek ve portföyü dengede tutmak için kullanılır.

Swap Bedeli Örnekleri Nelerdir?

Swap işlemleri; portföy yöneticileri, emeklilik fonu yöneticileri ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından sıklıkla başvurulan finansal bir enstrümandır.

Swap bedeli;

 • Farklı para birimleri üzerinde yapılan vadeli işlemlerde,
 • Döviz takasına dayalı olan işlemlerde,
 • Finansal araçlar üzerinde yapılan vadeli işlemlerde,
 • Emtia piyasalarında yapılan vadeli işlemlerde,
 • Menkul kıymetler piyasalarında yapılan vadeli işlemlerde, kullanılan bir araçtır.

Tüm bu işlemler sırasında kullanılabilen bu araç ile oluşabilecek ani ve beklenmedik maliyetlerinden kaçınılabilir.

Swap Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Swap bedeli, faiz oranı farkı üzerinden hesaplanır ve vadeli işlem yapılan para birimleri üzerinde uygulanır. Genel olarak, swap bedelinin hesaplanması için aşağıdaki adımlar takip edilir.

Bunlar ise;

 • Faiz oranı farkının belirlenmesi: Vadeli işlem yapılan para birimlerinin faiz oranları karşılaştırılır ve fark belirlenir.
 • Vadeli işlem tutarının belirlenmesi: Vadeli işlem yapılacak para biriminin tutarı belirlenir.
 • Swap bedelinin hesaplanması: Faiz oranı farkı ve vadeli işlem tutarı kullanılarak swap bedeli hesaplanır. Bu hesaplama kullanılacak olan formül ise swap bedeli = (faiz oranı farkı) x (vadeli işlem tutarı) x (vadeli işlem süresi) şeklindedir.
 • Swap bedeli; vadeli işlem süresine, faiz oranı farkına ve piyasalardaki volatiliteye göre değişim gösterebilir. Riskler arttıkça swap bedeli maliyeti de artar.

Swap Bedeli Avantajları Nelerdir?

Swap bedeli, piyasada yaşanma ihtimali olan olumsuzluklara karşı bir korunma amacı taşıyan bir finansal enstrümana tekabül ettiği için pek çok avantajı da vardır.

Bunlar arasında;

 • Faiz oranı riskinden korunma: Yatırımcılar, faiz oranı farkından kaynaklanan riski minimize etmek için vadeli işlem yapabilir ve bu şekilde swap bedeli ile korunma sağlayabilir.
 • Portföy çeşitlendirme: Yatırımcılar, swap bedeli ile farklı piyasalardaki yatırım fırsatlarından yararlanabilir ve portföylerini çeşitlendirebilir.
 • Döviz kuru riskinden korunma: Yatırımcılar, döviz kuru farkından kaynaklanan riski minimize etmek için vadeli işlem yapabilir ve bu şekilde swap bedeli ile korunma sağlayabilir.
 • Faiz oranı arbitrajı: Yatırımcılar, faiz oranı farkından yararlanmak amacıyla vadeli işlem yapabilir ve bu şekilde swap bedeli ile arbitraj yapabilir.
 • Geçici likidite ihtiyacını karşılama: Yatırımcılar, swap bedeli ile geçici likidite ihtiyacını karşılamak için vadeli işlem yapabilir.

Görüldüğü üzere swap bedelinin kullanılacağı pek çok alan vardır. Hemen hemen her finansal işlemde kullanılabilen bu yöntem, akıllı yatırımcı olarak tabir edilen ve genel olarak uzun vadeli hedefler koyan yatırımların yararlandığı bir yöntemdir.

Swap Bedeli Dezavantajları Nelerdir?

Swap bedeli, bazı yatırımcılar için karmaşık bir yapı sunar. Bu enstrümanın, iyi bir şekilde kullanılabilmesi için hem ekonomik hem de finansal bilgiye sahip olunması ve geleceğe yönelik iyi çıkarımlar yapılması gerekir.

Bu araç, yatırımcılara ek maliyetler çıkarabilir. Piyasada ani ve beklenmedik bir olumsuzluk yaşanmadığı durumlarda katlanılmış olan bu ek maliyet, yatırımcı açısından boşa harcanmış bir parada olabilir.

Swap İşlemi Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Swap işlemi yapılacak olan taraflar arasında swap sözleşmesi yapıldıktan sonra işlemin muhasebe kaydı yapılır. Yapılan swap sözleşmesinin vadesi boyunca faiz oranlarındaki değişimlere göre yapılan muhasebe kayıtları güncellenir. Vade sona erdiğinde taraflar arasında nakit akışı olur ve bu işlemde muhasebeleştirilir. Bu işlem sona erdiğinde de muhasebe kaydı kapatılır.

Rate this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.